NEWSLETTER 11/2022

Podpora pro vodohospodářské projekty z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 (OPŽP) a Národního programu Životní prostředí, včetně aktuálních informací o výzvách

NEWSLETTER 2/2022

Podpora pro vodohospodářské projekty z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 (OPŽP) a Národního programu Životní prostředí, včetně aktuálních informací o výzvách Operační program Životní prostředí 2021-2027.

Průřez realizací pozemních staveb

Průřez realizací pozemních staveb

Během roku 2021 tým naší společnosti ERV provádí komplexní služby správce stavby, nebo technického dozoru a koordinace BOZP na zajímavých stavbách.

Odborné semináře pro čtyři kraje

Odborné semináře pro čtyři kraje

Během října a listopadu naše společnost úspěšně uspořádala čtyři semináře ve čtyřech krajích pro zástupce měst a obcí o dotačních příležitostech u vodohospodářských projektů pod záštitou nejprve Královéhradeckého kraje, Pardubického kraje, Plzeňského kraje a nakonec Středočeského kraje.

Pozemní a dopravní stavby v plném proudu

Pozemní a dopravní stavby v plném proudu

Středisko pozemních a dopravních staveb ERV se v současné době může pochlubit zajímavým a různorodým portfoliem realizovaných projektů, na kterých tým autorizovaných inženýrů, techniků a specialistů provádí komplexní služby správce stavby, nebo technického dozoru a koordinace BOZP.

Dokončené vodohospodářské stavby střídají nové projekty

Dokončené vodohospodářské stavby střídají nové projekty

Na přelomu jarních a letních měsíců byla našimi manažery, stavebními a bezpečnostními techniky dokončena administrace vodohospodářských projektů spolufinancovaných z výzev Ministerstva Zemědělství a Národních programů Životní prostředí.

Dokončení stavby Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby

Dokončení stavby Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby

Stavba byla zahájena 15.04.2018, následně byl zahájen zkušební provoz od 15.07.2020 a předání díla proběhlo 10.11.2020. V průběhu zkušebního provozu bylo zahájeno stěhování dodávek vnitřního vybavení tak, aby byl splněn předpoklad spuštění provozu v 03/2021.

Nemocnice Náchod - náhled do interiéru

Před časem byla dokončena stavba Oblastní nemocnice Náchod - I.etapa modernizace a dostavby. V průběhu zkušebního provozu bylo zahájeno stěhování nábytku a dále se dodávalo vnitřní vybavení nového pavilonu. Nyní jsou některé oddělení již plně vybaveny a připraveny k provozu.

Státní Zámek Zákupy – obnova jižního křídla hospodářského dvora

Státní Zámek Zákupy – obnova jižního křídla hospodářského dvora

Jedná se o památkově chráněný objekt, který leží v bezprostřední blízkosti státního zámku Zákupy. Ve čtvrtek 21.1.2021 bylo předáno staveniště stavební firmě. Zhotovitelem bude sdružení společností Garderlina s.r.o., Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s. a ARCHATT, s.r.o., která byla vybrána v rámci výběrového řízení jako nejvhodnější nabídka. Stavba je vysoutěžená za 174,231 mil. Kč včetně DPH a realizace by měla dle předpokladů trvat zhruba 22 měsíců. Dokončení stavby se tak předpokládá na konci října 2022. Po dobu realizace obnovy jižního křídla hospodářského dvora bude naše společnost vykonávat na této akci pro Národní památkový ústav, státní příspěvkovou organizaci, činnost technického dozoru stavebníka.

Revitalizace budovy Muzea východních Čech – Interiérové řešení výstavních expozic ve 2NP a 3NP Muzea východních Čech v Hradci Králové

Revitalizace budovy Muzea východních Čech – Interiérové řešení výstavních expozic ve 2NP a 3NP Muzea východních Čech v Hradci Králové

V pondělí 25.1.2021 bylo předáno staveniště stavební firmě Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., která byla vybrána v rámci výběrového řízení. Expozice jsou vysoutěženy je vysoutěžena za 18,696 mil. Kč včetně DPH a realizace by měla dle předpokladů trvat 6 měsíců. Uvedení stavby do provozu se tak předpokládá 14.7.2021. Po dobu realizace bude naše společnost vykonávat na této akci činnost technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP.

1 2 3 4 5 >>