Výročí založení společnosti - 10 let s Vámi

Výročí založení společnosti - 10 let s Vámi

Významná část našich obchodních přátel, klientů a kolegů přijala naše pozvání a zúčastnila se společenského večera konaného u příležitosti desátého výročí založení ERV s.r.o.

Výzva Ministerstva životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje ke dni 15.9.2016 prostřednictvím SFŽP výzvu. Výzva je vyhlášena v rámci prioritní osy 1. Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, specifický cíl 1.1 - 1.3. Výzva je otevřená od 17.10.2016 a žádosti jsou přijímány do 19.1.2017. Bližší informace naleznete na portálu OPŽP: http://www.opzp.cz/vyzvy/. V případě zájmu jsme připraveni Váš projekt dotačně posoudit.

Výzvy národního programu MŽP

Dovolujeme si upozornit naše klienty a potencionální žadatele, že stále probíhá příjem žádostí do Národního programu MŽP. Konkrétně se jedná o výzvu č.8/2016 - Průzkum posílení a budování zdrojů pitné vody a o výzvu č.11/2016 - Domovní čistírny odpadních vod. Více informací naleznete na stránkách http://www.mzp.cz/cz/statni_fond_zivotniho_prostredi.

Trutnovský podzim

Jako každý rok, opět ve spolupráci s organizací UFFO Trutnov a společností Vodovody a kanalizace Trutnov jsme pořádali pro naše klienty z Královéhradeckého kraje společenské setkání v rámci hudebního festivalu Trutnovský podzim. V letošním roce využilo naše pozvání více než 50 hostů.

Okružní křižovatka U Koruny v Hradci Králové

Okružní křižovatka U Koruny v Hradci Králové

V pondělí 8. 8. 2016 byla po více než roční rekonstrukci slavnostně otevřena okružní křižovatka U Koruny v Hradci Králové.

Nové webové stránky

Nové webové stránky

13. června 2016 jsme pro Vás spustili nové webové stránky.